หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 55 87.3% 4 6.35% 2 3.17% 2 3.17% 63
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 30 88.24% 2 5.88% 2 5.88% 0 0% 34
3 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 28 82.35% 3 8.82% 1 2.94% 2 5.88% 34
4 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านกุงศรี 13 65% 1 5% 6 30% 0 0% 20
8 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนบ้านสนามบิน 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
11 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
12 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2014 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]